Private Course


Cập nhật gần nhất 29/04/2020
Completion Time 1 giờ 41 phút
Thành viên 9
 • Dọn dẹp
  • Tiêu chuẩn VTOS Nghiệp vụ Buồng
  • Dung cohost LOM nói về kiểm tra phòng
  • Cohost Dũng đi kiểm tra nhà vệ sinh và buồng tắm như thế nào?
  • Cohost Dũng đi kiểm tra gian bếp
 • Giặt là
  • Cận cảnh giặt tẩy đồ vải bệnh viện | VTC1
 • Final touches
  • Housekeeping 101: Dọn sạch phòng 5 sao như thế nào?
  • Amazing Airbnb Rentals You HAVE To Stay At!
  • Hai lúa lần đầu ở home stay AirBnB ở xong còn được tặng hơn 1 Triêuj | nhà của oanh - cuộc sống Úc