Khoá học cohost

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

11

Đối tượng khách hàng

Ảnh đại diện
Anh Văn

Em quan tâm đến vấn đề là 1 cohost mới vào nghề thì tìm host và tìm đối tượng khách hàng như thế nào???

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Hien Nguyen
Best Answer

''để tìm kiếm được khách hàng ( host) trước hết em cần hiểu rõ dịch vụ mà Cohost cung cấp để tư vấn cho khách ( host) có mong muốn được sử dụng dịch vụ. Công cụ hỗ trợ em là các trang web, payge của công ty Cohost. 

Thị trường nóng: là những người em quen biết có nhà/ căn hộ cần cho thuê. 

Thị trường lạnh: Là những chủ nhà em chưa quen, có thể tìm thấy họ qua các trang group cộng đồng....

Để làm quen, tạo sự tin cậy, gợi mở nhu cầu bằng cách chia sẻ các kinh nghiệm cuộc sống, sở thích, chia sẻ thông tin và những ưu điểm của Cohost.

Cohost có ưu điểm khác các ngà môi giói truyền thống như thế nào...''

Được trả lời bởi Ms. Nancy Phạm 

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Câu trả lời của bạn

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!