Khoá học cohost

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

Bài 4

Ảnh đại diện
Ngọc Ánh

Trong quy trình xét giá căn hộ thì Tìm hiểu phân khúc giá trước hay Tìm hiểu tiện ích xung quanh trước vậy các bạn?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Hien Nguyen
Best Answer

Chào Ánh, 

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cần tìm hiểu phân khúc giá trước bạn nhé sau đó mới tìm hiểu tiện ích xung quanh!

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Hien Nguyen
-

Đúng là như vậy! Cảm ơn Bạn nhiều! Đội ngũ đã sửa lại chính xác đáp án rồi ạ!

Ảnh đại diện
Ngọc Ánh
-

Trong bài học cũng nói vậy Hiền ạ, nhưng khi vào bài kiểm tra thì lại đáp án khác, bạn kiểm tra lại xem nhé.

Câu trả lời của bạn

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!